Dirigents

Aluis Hosang

dirigent dalla musica

  • naschius ils 6 da matg 1960
  • dirigent dalla musica
  • dirigent dapi atun 2013
  • ella societad da musica dapi 2000
  • suna il es-bass
  • scolast

Damian Tuor

dirigent tamburs

  • dirigent dils tamburs dapi 2017